Nápověda

Přihlášení do systému

Pro přihlášení do potřebujete následující údaje:

  • e-mailovou adresu (Vámi uvedenou při registraci)
  • heslo (kdykoli si heslo můžete změnit v sekci "Uživatelský účet")

V případě, že zapomenete heslo, zadejte při přihlašování pouze e-mailovou adresu, budete dotázáni, zda chcete odeslat heslo na Vaši mailovou adresu.

Odhlášení ze systému

Odhlášení ze systému se provede automaticky při zavření všech oken prohlížeče. Pokud nechcete Váš prohlížeč zavírat a přesto se chcete ze systému odhlásit, v hlavním menu stiskněte tlačítko "Uživatelský účet -> Odhlásit".

Změna hesla

Můžete si změnit heslo pro přihlášení do systému. K tomuto účelu slouží odkaz "Uživatelský účet". Pokud ve formuláři nevyplníte pole heslo, Vaše heslo zůstane zachováno.

Přehled fakturace

Uživatelé mohou mít k dispozici také přehled všech vystavených faktur.

Naleznete je v sekci Uživatelský účet -> Přehled dokladů

Pokud pro Vás ještě nejsou doklady dostupné, požádejte pracovníky uživatelské podpory o aktivaci přístupu k vydaným fakturám pro Vaši společnost.